Polityka prywatności

W przypadku zgłoszenia się na wybrany kurs dane osobowe podlegające przetwarzaniu to: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)   Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Targowa 9 w celu przeprowadzenia kursu na prawo jazdy

Dane osobowe i ich zakres są przetwarzane na podstawie:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

1.       Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ale niezbędne w celu Przeprowadzenia kursu na prawo jazdy

2.       Dane osobowe będą pozyskiwane przez Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch

3.       Administratorem danych osobowych jest Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody, Akademia Nauki Jazdy MSP Monika Sekita Pilch z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Targowa 9

4.       W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z Dariusz Pilch tel. 791 538 038 przepisnajazde@gmail.com

5.       Dane będą przechowywane przez okres wykonania usługi a następnie usunięte lub archiwizowane .

6.       Mam prawo dostępu do danych osobowych swoich , ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania.

7.       Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.       Mam prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.